Landsmeer, 2 juli 2013

Willen we een terras aan de Breek?

Of een zandstrandje aan de Breek voor de Landsmeerders?

U kunt nog steeds  de petitie ondertekenen:  http://petities.nl/petitie/strand-blijdebreek-landsmeer

zeg het voort; samen gaan we het maken!!!

Landsmeer, 22 08 2013

 Beste Mensen, en speciaal bewoners van Sportlaan/Hermessingel en betrokkenen

 Met dit schrijven bericht ik u dat er sinds kort kennelijk elke vrijdagmiddag en avond een gezellige borrel en picknick is op Blijdebreek nr 1.  Dit is een spontane actie van de mensen die willen genieten van elkaars aanwezigheid en het mooie uitzicht op de Breek. Ze gaan er eventueel zwemmen en maken een vuurtje in een vuurkorf ( met in achtneming van de nodige voorzorg maatregelen).

 Nu is het niet de bedoeling om op Blijdebreek nr 1 een grote toeloop te krijgen. Dit moet volgens mij zo blijven als het is: honden, mensen die zwemmen bij mooi weer. Eigenlijk spreek ik de wens uit van vele Landsmeerders te kunnen recreëren aan de Breek, een terras aan het water. Daarom willen we graag een zandstrandje situeren op Blijdebreek nr 2; even over de brug in het sportpark rechts nabij de oude fundering van het jeugdhonk. En dan nog een echt terras aan het water, geëxploiteerd door ondernemers die ook toezicht houden op de omgeving. Dit noem ik Blijdebreek nr 3. De uitwerking hiervoor volgt.

 Nu verzoek ik u, namens de vele Landsmeerders, Blijdebreek 2 en 3 te ondersteunen. Blijdebreek 1 is slechts een aanloop om Blijdebreek 2 en 3 tot stand te brengen. De bedoeling is dat de mensen voor een picknick en gezamenlijke borrel kunnen gaan zitten op de strandjes nr. 2 en 3.

Er is een betrokken groep gebruikers die zich over Blijdebreek 1 wil ontfermen. Zoals meer zitbankjes, prullenbakken en ‘hondenpoepbakken’, De bootjes die kunnen aanmeren (de nieuwe toekomstige trailerhelling is een stukje verderop gepland zodat als mensen op hun handdoekje liggen, ze niet opzij hoeven als een auto met boot en trailer er bij moet), de surfsteiger die vervangen moet worden, enz.

 Het echte werk is dus voor Blijdebreek 2 en 3, Heeft u ideeën om Blijdebreek 2 en 3 voorrang te geven en verder uit te werken, dan houd ik me aanbevolen. Binnenkort zullen we één en ander op een website www.Stichtingopenheid.nl nader uitleggen (nog in bewerking).

 Mocht u in de tussentijd enige opmerkingen, suggesties hebben of hinder ondervinden van de activiteiten, dan verzoek ik u dit aan mij kenbaar te maken, zodat ik er zo mogelijk rekening mee kan houden. Ik ben aanstaande vrijdag de 23ste op, nabij de surfsteiger vanaf een uur of 5. Kom gerust om één en ander te vertellen of te informeren, u kunt ook bellen. Mijn mobiele nummer is 06 22686559

 Met vriendelijke groet,André La Fontaine